DRUŠTVO MS SRBIJE
br. rn: 180-103121001107449
Sredačka 2
2430-475
mssserb@sbb.rs

Multipla skleroza, nepredvidiva,
često onemogućujuća bolest centralnog nervnog sistema, prekida protok informacija u mozgu, i između mozga i tela.
Simptomi variraju od utrnulosti i peckanja,
do slepila i paralize. Napredak, ozbiljnost i specifičnost simptoma MS-a još uvek se ne mogu predvideti,
ali napredak u istraživanju i lečenju se kreće
ka svetu bez MS.

Društvo MS Srbije bavi se izazovima
u smislu poboljšanja kvaliteta života osoba sa multiplom sklerozom,
sarađujući sa MS organizacijama širom sveta,
kao i pružanje programa i usluga dizajniranih da pomogne ljudima sa MS i njihovim porodicama da nastave svoje živote.
Društvo je posvećeno postizanju sveta bez MS.

Multipla Skleroza zaustavlja ljude u pokretu.
   Mi postojimo da bismo je sprečili u tome.