Program “Savetovalište za osobe koje žive sa MS – om i za članove njihovih porodica” podrazumeva pružanje psihološke i socijalne podrške, kao i sprovođenje edukacije u cilju prevladavanja aktuelnih psiholoških, socijalnih i svakodnevnih životnih problema i teškoća, a sve sa ciljem osnaživanja ličnosti obolelog i pružanje podrške njegovom potpornom porodičnom sitemu.