Rana dijagnoza i pravovremeno uvođenje terapije od presudnog su značaja za obolele od multiple skleroze. Multiple skleroza je teško neurološko oboljnje koje najčešće pogađa mlade ljude, između dvadesete i četrdesete godine života i najčešći je uzrok invaliditeta kod ove populacije. Cilj lečenja treba da bude očuvanje tkiva centralnog nervnog sistema uz što duže očuvanje „zdravog mozga“, smanjenjem aktivnosti bolesti, zaključak je današnjeg skupa koji je organizovalo Društvomultiple skleroze Srbije, uoči Svetskog dana obolelih od multiple skleroze.

Na skupu je predstavljeno desetogodišnje istraživanje progresije bolesti obolelih koji su na terapiji i onih koji nisu, a koje je sprovela prof. dr Jelena Druloviću Srbiji,kao i „Brain Health“ koncept koji je razvijen od strane internacionalne multidisciplinarne grupe svetskih eksperata. Na skupu je i premijerno prikazan video „Život sa MS-om“ sa ličnim iskustvima obolelih od ove bolesti u Srbiji.

„Rezultati analize efekata tretmana interferonom-beta na dostizanje tri klinička “end pointa” kod bolesnika sa relapsno-remitentnom multiplom sklerozom primenom Coxovog proporcionalnog hazardnog modela (praćenje do 10 godina) ukazuju da primena interferona beta smanjuje za 80 odsto verovatnoću da će osobi sa MS biti potreban štap kao pomoć pri hodu u odnosu na verovatnoću kod nelečenih“, izjavila je prof. dr Jelena Drulović, neurolog sa Kliničkog centra Srbije. Ona je dodala da je gubitak male količine moždanog tkiva očekivan i kod zdravih osoba, ali se kod osoba sa MS događa brže nego što je uobičajeno, te je od ključnog značaja što ranije uvođenje terapije.

Predsednica Društva MS Srbije Jasmina Brajković ukazala je na to da terapiju za lečenje multiple skleroze dobija samo mali broj obolelih, tek svaki deseti oboleli u Srbiji.

„Društvo multiple skleroze Srbije želi da ukaže na razliku u stanju među obolelima koji su na terapiji i onih koji, nažalost, nisu. Cilj obeležavanja Svetskog dana multiple skleroze je podizanje svesti javnosti o samoj bolesti, kao i poteškoćama i izazovima u dijagnostici i lečenju“, izjavila je Brajković.

Skupu su prisustvovali Vladimir Pešić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja, kao i prof. dr Ljubica Đukanović, predsednik akreditacionog odbora za kontinuiranu medicinsku edukaciju Srpskog lekarskog društva.

Na skupu su predstvljeni saveti za način života koji pomaže mentalnom zdravlju „Brain Healthy Lifestyle“-Budite što je moguće aktivniji, održavajte normalnu telesnu težinu, budite mentalno aktivni, izbegavajte duvanski dim, ne konzumirajte alkohol preterano, nastavite da konzumirate druge lekove koje vam je lekar prepisao.

Najčešće počinje između 20. i 40. godineMultipla skleroza je hronična, progresivna bolest centralnog nervnog sistema, a verovatnoća oštećenja tkiva raste što duže neko boluje od te bolesti. Bolest najčešće počinje u periodu između 20. i 40. godine, ali može početi i kasnije, kao i u detinjstvu. Žene od ove bolesti obolevaju skoro dvaput češće od muškaraca.Iako bolest može biti praćena poremećajima, to ne mora nužno da poremeti njegove društvene veze i aktivnosti.Osobe koje primaju terapiju mogu da nastave sa kvalitetnim životom.

Svetski dan obolelih od multiple skleroze’

Međunarodna Federacija multiple skleroze, obeležava Svetski dan multiple skleroze svake poslednje srede u maju, na globalnom nivou u saradnji sa nacionalnim društvima multiple skleroze u preko 170 zemalja u svetu, među kojima je i Srbija.