Dijagnoza

MS je kompleksno oboljenjei može izazvati različite simptome, pa je nije lako dijagnostikovati. Nekada je teško tačno utvrditi početak bolesti, a prvi simptomi i znaci bolesti su vrlo različiti.Nije neuobičajeno da postavljanje dijagnoze MS potraje nekoliko meseci, pošto je jedan od uslova za postavljanje dijagnoze ovog oboljenja i isključenje dugih mogućih uzroka koji mogu dati slične simtome.

Šta da radim ako mislim da imam MS?
Većina ljudi koji imaju neobjašnjive simptome nema MS. Međutim, ako ste zabrinuti da imate MS, vaš lekar opšte prakse treba da bude vaš prvi korak.Ako vaši simptomi nisu previše ozbiljni, vaš lekar opšte prakse, nekada, neće biti u mogućnosti da vas uputi neurologu. Međutim, ako neurolog misli da možda imate MS, sprovešće određene dijagnostičke postupke. Dijagnoza MS se postavlja na osnovu kliničke slike, ali i nalaza drugih analiza, pre svega nalaza na magnetnoj rezonanci mozga i kičmene moždine i nalaza u likvoru.