O nama

 

Društvo multiple sleroze Srbije osnovano je 1974. godine i predstavlja krovnu organizaciju za 17 MS udruženja iz čitave zemlje. Društvo MS Srbije zastupa njihove interese na republičkom nivou i radi na tome da postigne svoje ciljeve, visoki kvalitet i jednaki tretman kao i pomoć za ljude sa MS-om širom Srbije.

Vizija:
• razmena i širenje informacija u vezi sa multiplom sklerozom, imajući u vidu sva relevantna pitanja za ljude koji boluju od nje;
• propagiranje razvoja programa zajedničkih akcija, uz učešće regionalnih udruženja za MS u Srbiji, u cilju unapređivanja kvaliteta njihovih aktivnosti i usluga;
• delovanje radi izučavanja i predlaganja mera u cilju unapređivanja autonomije osoba s multiplom sklerozom i propagiranja njihovog punog učešća u društvu;
• podsticanje istraživanja svih vrsta koja se odnose na multiplu sklerozu, kroz priznate medicinske i druge organizacije;

Misija:
Aktivnosti
Glavne aktivnosti Društva multiple skleroze Srbije su organizacija seminara, radionica, sastanaka, istraživanja i izdavanje publikacija u cilju ostvarivanja planova zacrtanih vizijom Društva.

One obuhvataju:
• lobiranje i podizanje svesti;
• sprovođenje projekata (sa finansiranjem i bez njega);
• pružanje informacija iz unutrašnjih i spoljnih izvora.

Naša vizija jeste da osiguramo razvoj i primenu visokokvalitetnih standarda lečenja i podrške za osobe obolele od multiple skleroze i članove njihovih porodica, da im omogućimo život koji oni odaberu, te da budu priznati i prepoznati kao jednaki članovi društva.Društvo multiple skleroze Srbije članica je Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS) i Međunarodne platforme za multiplu sklerozu (EMSP).