Predavanje: ” Baklofenske pumpe u terapiji spasticiteta”

Predavanje: ” Baklofenske pumpe u terapiji spasticiteta”

Predavanje u organizaciji Društva multiple skleroze Srbije u saradnji sa prof. dr Jelenom Drulović, neurologom u KCS i dr Igorom Nikolićem, neurohirurgom u KCS.